อัตราค่าบริการเช่า ตู้แช่นมสำหรับคุณแม่


รายการ ตู้ขนาด 3.7 คิว ตู้ขนาด 5 คิว
เช่ารายเดือน 450 บาท 550 บาท
เหมาจ่าย 3 เดือน 1,200 บาท 1,500 บาท
เหมาจ่าย 6 เดือน 2,100 บาท 2,600 บาท
เหมาจ่าย 12 เดือน 3,600 บาท 4,400 บาท
ค่าประกันตู้เสียหาย* 1,000 บาท 1,200 บาท
*ลูกค้าจะได้รับค่าประกันคืนหลังจากที่ทางร้านได้รับตู้แล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตู้ขนาด 3.7 คิว
ตู้ขนาด 5 คิว

footer-frame